STARÁ ŠKOLA

Priepasné 232
Michaela Benedigová
tel: +421 905 456 215

Ladislav Čačko
tel: +421 907 191 557


e-mail: rezervacie@staraskola.sk